System analityczny oparty na danych z przetargów publicznych
Dla naszych klientów opracowaliśmy system analityczny w obszarze ochrony zdrowia w Polsce zawierający istotne dla decydentów dane i analizy.

Przyświecającą nam ideą jest jak najbardziej efektywna pomoc naszym klientom z opracowywaniu
pomocnych im odpowiedzi na ważne pytania. Jednym z najbardziej istotnych elementów procesu
analitycznego jest odpowiednie przygotowanie danych do analizy, by nie zawierały braków czy innych
błędów. Zauważyliśmy, że często jest to dla naszych klientów spory kłopot – dla analityków, którzy na
co dzień pracują z danymi może to oznaczać poświęcanie ich cennego czasu na żmudną pracę
czyszczenia danych, a dla zarządzających kłopot bo cały proces analityczny się wydłuża, a ich
pracownikom spada motywacją, bo muszą wykonywać czasochłonną pracę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów opracowaliśmy system analityczny, dzięki któremu
dostęp do danych i analiz jest szybki i wygodny, a jednocześnie zawarte w nim dane są wiarygodne,
gdyż poddane już starannemu procesowi czyszczenia i weryfikacji.

Istotne elementy systemu:

1. Baza kontraktów z NFZ dla poszczególnych szpitali i województw.
2. Baza wielkości i struktury rynków produktów i wyrobów medycznych zamawianych przez szpitale
wraz z cenami i udziałami poszczególnych firm
3. Baza prognoz dotyczących hospitalizacji dla poszczególnych oddziałów szpitali w poszczególnych
województwach (na podstawie Map Potrzeb Zdrowotnych)
4. Baza podmiotów wykonujących działalność medyczną
5. Baza leków refundowanych
6. Baza zebranych statystyk makroekonomicznych związanych z ochroną zdrowia
7. Baza analiz opracowanych na podstawie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów NFZ

Pracując z naszym systemem będziesz mógł:

1. Szybko i wygodnie znaleźć interesujące Cię dane i analizy
2. Wyeksportować wybrane przez Ciebie materiały do wygodnych formatów – czy to CSV i MS Excel
do dalszej, bardziej zaawansowanej pracy, czy też PDF z gotowymi wykresami.
3. Zapisać istotne dla Ciebie dane, by jak pojawią się nowe informacje otrzymać powiadomienie na
Twojego maila, co pozwoli Ci zawsze posiadać aktualną wiedzę na temat rynku
Skontaktuj się
Gotowe raporty
Gotowe raporty
Klient otrzymuje gotowe raporty dotyczące interesującego go zagadnienia wraz z arkuszami danych przygotowanymi do samodzielnej pracy oraz metodologią pozwalającą zrozumieć szczegóły analizy.
Czytaj więcej