Gotowe raporty
Dla osób bardzo ceniących swój czas albo bez wspomagającego ich zaplecza analitycznego przygotowaliśmy ofertę przygotowywania gotowych raportów.

Istnieją sytuacje w których klient potrzebuje gotowych raportów w interesującym go obszarze i nie
ma czasu ani ochoty przechodzić przez cały proces analityczny. Dla takich klientów mamy w
gotowości zespół analityków i ekspertów ochrony zdrowia, którzy wykorzystując swoje
doświadczenie oraz nasze dane są w stanie przygotować odpowiedzi nawet na bardzo
skomplikowane pytania. Przykładowe raporty:

1. Analiza rynku po wejściu generyków do sprzedaży. Wielkość i udziały w rynku, dynamika cen,
efektywność sprzedażowa poszczególnych hurtowni, analiza specyfikacji przetargowych.
2. Szczegółowa analiza (dla poszczególnych szpitali) zmian w finansowaniu konkretnych świadczeń
wraz z analizą zmian zamówień dotyczących tego konkretnego świadczenia.
3. Struktura geograficzna obecna i historyczna podmiotów medycznych dostarczających konkretne
świadczenia.
4. Zrozumienie profilu konkurencji. Dokładne zrozumienie sprzedaży (do szpitali) konkurencji wraz z
identyfikacją zmian strategicznych (wchodzenie na nowe rynki, współpraca z partnerami, sytuacja
finansowa).
5. Identyfikacja kluczowych szpitali dostarczających konkretne świadczenia w perspektywie
spodziewanych zmian w liczbie hospitalizacji.
Skontaktuj się
System analityczny
System analityczny
Oferujemy prosty dostęp do wysokiej jakości danych dotychczas trudno dostępnych bez poniesienia ogromnych nakładów czasu.
Czytaj więcej