Analizy biznesowe - krótkie wprowadzenie

Analizy biznesowe - krótkie wprowadzenie
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Bartka, jednego z założycieli nt. czym jest i jak przebiega analiza biznesowa. LINK