System analityczny

System analityczny
Dla naszych klientów opracowaliśmy system analityczny w obszarze ochrony zdrowia w Polsce zawierający istotne dla decydentów dane i analizy. 

Przyświecającą nam ideą jest jak najbardziej efektywna pomoc naszym klientom z opracowywaniu
pomocnych im odpowiedzi na ważne pytania. Jednym z najbardziej istotnych elementów procesu
analitycznego jest odpowiednie przygotowanie danych do analizy, by nie zawierały braków czy innych
błędów. Zauważyliśmy, że często jest to dla naszych klientów spory kłopot – dla analityków, którzy na
co dzień pracują z danymi może to oznaczać poświęcanie ich cennego czasu na żmudną pracę
czyszczenia danych, a dla zarządzających kłopot bo cały proces analityczny się wydłuża, a ich
pracownikom spada motywacją, bo muszą wykonywać czasochłonną pracę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów opracowaliśmy system analityczny, dzięki któremu
dostęp do danych i analiz jest szybki i wygodny, a jednocześnie zawarte w nim dane są wiarygodne,
gdyż poddane już starannemu procesowi czyszczenia i weryfikacji.

Istotne elementy systemu: 

1. Baza kontraktów z NFZ dla poszczególnych szpitali i województw.
2. Baza wielkości i struktury rynków produktów i wyrobów medycznych zamawianych przez szpitale
wraz z cenami i udziałami poszczególnych firm
3. Baza prognoz dotyczących hospitalizacji dla poszczególnych oddziałów szpitali w poszczególnych
województwach (na podstawie Map Potrzeb Zdrowotnych)
4. Baza podmiotów wykonujących działalność medyczną
5. Baza leków refundowanych
6. Baza zebranych statystyk makroekonomicznych związanych z ochroną zdrowia
7. Baza analiz opracowanych na podstawie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów NFZ

Pracując z naszym systemem będziesz mógł:

1. Szybko i wygodnie znaleźć interesujące Cię dane i analizy
2. Wyeksportować wybrane przez Ciebie materiały do wygodnych formatów – czy to CSV i MS Excel
do dalszej, bardziej zaawansowanej pracy, czy też PDF z gotowymi wykresami.
3. Zapisać istotne dla Ciebie dane, by jak pojawią się nowe informacje otrzymać powiadomienie na Twojego maila, co pozwoli Ci zawsze posiadać aktualną wiedzę na temat rynku