Kokpity menadżerskie

Kokpity menadżerskie
Kokpity menedżerskie pozwalają zarządzającym oraz właścicielom firm na bieżące monitorowanie najważniejszych obszarów otoczenia, które mogą wpłynąć na zysk przedsiębiorstwa. Najważniejszym efektem korzystania z kokpitów menedżerskich jest pewność, że organizacja będzie w stanie wykorzystać wszelkie szanse i odpowiednio uchronić się przed zagrożeniami, które przychodzą z zewnątrz. 

Przykładowo monitorowanie może obejmować obszary jak: 
  • Jak otoczenie może wpłynąć na koszty. W tym informacje o zmianie cen surowców, zmiany na rynku pracy w tym zatrudnienia czy zwolnienia u konkurencji, zmiany u najważniejszych dostawców i inne. 
  • Jak otoczenie wpływa na przychody. W tym monitorowanie cen produktów konkurencyjnych, sytuacji klientów czy kontrahentów, zmiany dotyczące struktury popytu na rynku i inne. 
  • Konkurencja. Wszelkie działania konkurencji jak wprowadzenie nowych produktów, fucje i przejęcia i inne wartościowe informacje.